Dopłata do wakacji i okulary, czyli co pracodawca finansuje pracownikowi?

Pracownicy mają kilka możliwości, aby wspomóc finansowo swoich pracowników. 1. Dopłata do wakacji pracownika i do kolonii dziecka. Szerokie możliwości w tym zakresie daje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego można finansować między innymi różnego rodzaju świąteczne prezenty dla podwładnych,… Czytaj dalej

Przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej we wskazanym w ustawie terminie

Mieszkańcy będą musieli przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej we wskazanym w ustawie terminie. Pod groźbą sankcji. Posłowie PiS wraz z Ministerstwem Środowiska przygotują zmiany w przepisach, aby zobligować mieszkańców i gminy do tego, by podłączali się do kanalizacji. Anna Paluch… Czytaj dalej

Świadczenie przedemerytalne przysługuje także za pracę u przedsiębiorcy, który zlikwiduje działalność gospodarczą i założy kolejną.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobom, z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W myśl art. 2 ust. 1… Czytaj dalej

Czas pracy i niestandardowe formy zatrudnienia to zagadnienia najczęściej typowane przez ekspertów jako te wymagające najpilniejszych zmian.

Okazja do modyfikacji przepisów jest szczególna – przygotowanie projektu nowego kodeksu pracy rozpoczyna komisja kodyfikacyjna. Premier Beata Szydło dziś ma powołać jej członków. Tym samym mogą oni już rozpoczynać opracowanie kodeksów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Będą mieli na to… Czytaj dalej

Zmiana płci ze wszystkimi prawnymi konsekwencjami wymaga wcześniejszego orzeczenia rozwodu.

Transseksualizm to szczególny rodzaj zaburzeń seksualnych, który cechuje się poczuciem przynależności do odmiennej płci. Mężczyzna dotknięty tą przypadłością czuje się kobietą, a kobieta mężczyzną. Wymiar sprawiedliwości nie rozpieszcza osób, które odmiennie postrzegają swoją tożsamość. Aby wypełnić wszystkie formalności prowadzące do… Czytaj dalej