Dopłata do wakacji i okulary, czyli co pracodawca finansuje pracownikowi?

Pracownicy mają kilka możliwości, aby wspomóc finansowo swoich pracowników.

1. Dopłata do wakacji pracownika i do kolonii dziecka.
Szerokie możliwości w tym zakresie daje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego można finansować między innymi różnego rodzaju świąteczne prezenty dla podwładnych, bony (talony) do zrealizowania w wyznaczonych punktach, upominki rzeczowe, świadczenia pieniężne wypłacane w gotówce bądź w postaci kart przedpłaconych.
Z ZFŚS pracodawca może również pokryć koszty (lub ich część) zakupu karnetów sportowych czy biletów na imprezy kulturalne.

Fundusz pozwala też na dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników, czyli tzw. wczasy pod gruszą. Termin wypłaty i okres dofinansowania określa firmowy regulamin, ale zazwyczaj pieniądze zatrudniony otrzymuje już po urlopie, za 14 dni kalendarzowych, pokrywających się z wypoczynkiem pracownika.

Dofinansowanie przysługuje także członkom rodziny zatrudnionego, a dokładnie pracodawca może wspomóc finansowo wypoczynek letni lub zimowy w danym roku kalendarzowym każdemu z dzieci pracownika, jeśli nie ukończyły one jeszcze 18 lat.

Dofinansowanie z ZFŚS jest zwolnione ze składek ZUS, a z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) tylko do kwoty 380 zł rocznie. Natomiast dofinansowanie wczasów dzieci jest nieopodatkowane niezależnie od wysokości wsparcia.

2. Dopłata do przedszkola.
Także refundacja kosztów pobytu dziecka pracownika w żłobku czy przedszkolu finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest zwolniona z podatku dochodowego i oskładkowania zusowskiego.

ZFŚS muszą tworzyć tylko pracodawcy, którzy zatrudniają minimum 20 pracowników. Jednak pozostali (czyli małe i średnie firmy) także mogą skorzystać z ulg podatkowych, jeśli pomagają dzieciom pracowników.

Refundacja kosztów pobytu dziecka pracownika w żłobku, która nie jest finansowana z Funduszu, jest więc zwolniona z podatku do kwoty 400 złotych miesięcznie. Natomiast w przypadku przedszkola wolna od podatku jest tylko kwota 200 zł miesięcznie.

3. Darmowy posiłek dla pracownika.
Firma musi jednak pokryć ten wydatek z innych środków, jeśli chodzi o zapewnienie nieodpłatnych posiłków pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych. Powinny być one wydawane w formie jednego dania gorącego, a gdy nie jest to możliwe ze względu na rodzaj wykonywanej przez dana osobę pracy lub ze względów organizacyjnych – firma może zapewnić korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych lub umożliwić przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

4. Okulary korekcyjne.
Pracodawca dofinansuje także zakup okularów korekcyjnych pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki przy komputerze. Mają do tego prawo nie tylko zatrudnieni na pełen etat, ale także pracownicy zatrudnieni na czas określony, a nawet stażyści i praktykanci.

Refundację może otrzymać jednak tylko pracownik użytkujący ekran przez co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Ponadto, okulary muszą zostać zakupione na podstawie badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, które wykazały potrzebę ich stosowania podczas pracy. Dofinansowanie obejmuje zasadniczo zakup szkieł, oprawek (i robocizny), ale – jeśli lekarz wskaże taką konieczność – może dotyczyć też soczewek kontaktowych. Wysokość samej refundacji zależy natomiast od indywidualnych potrzeb pracownika.

5. Szef sfinansuje szkolenie
Pracodawca jest także obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Jeśli więc szef udzieli pracownikowi urlopu szkoleniowego lub zwolnienia z całości lub części dnia pracy (na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania) – to za ten czas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Pracodawca może przyznać również pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w tym pokryć opłaty za kształcenie, a także opłaty za przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Jarosław Kaczyński

Adwokat, wykładowca akademicki. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracował także m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz szeroko pojętym prawem cywilnym.

Dodaj komentarz