JAKIE KWOTY MOŻNA ODZYSKAĆ OD BANKU?

 

Klienci posiadający tzw. kredyty frankowe często pytają mnie jakie kwoty mogą uzyskać w toku postępowania sądowego. Dla Każdego z klientów wykonuję symulację, która wskazuje, iż nadpłacili oni kredyt w średniej kwocie 30.000,00 zł na każde 100.000,00 zł kredytu. Są to kwoty, które Sąd nakaże Bankowi zwrócić w wyroku kończącym postępowanie.
Część kredytów można również całkowicie unieważnić, co oznacza, iż Klienci odzyskają całość wpłaconych przez siebie kwot z tytułu kredytu.

Jarosław Kaczyński

Adwokat, wykładowca akademicki. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracował także m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz szeroko pojętym prawem cywilnym.