MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI NIE ROZPATRUJE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W TRYBIE ART. 8a USTAWY REPRESYJNEJ

Do mojej kancelarii zgłaszają się kolejne osoby dotknięte ustawą obniżającą emerytury funkcjonariuszom.
Ci, którzy złożyli wnioski w styczniu mieli mieć rozpatrzoną sprawę w maju, jednakże Minister już drugi raz przedłużył sobie termin na załatwienie sprawy. Po raz kolejny nie podał również żadnych istotnych powodów przedłużania postępowania – wszystkie konieczne dowody zostały przedłożone przy składaniu wniosku.
Tym samym Minister łamie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, co uzasadnia wszczęcie przeciwko niemu procedury skargi na bezczynność. W tym trybie Sąd może go ukarać grzywną w wysokości nawet 40.472,00 zł lub też przyznać osobie dotkniętej bezczynnością maksymalnie połowę tej kwoty.
Przygotowuję właśnie dla moich klientów stosowne pisma wszczynające procedurę.

Jarosław Kaczyński

Adwokat, wykładowca akademicki. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracował także m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz szeroko pojętym prawem cywilnym.

Dodaj komentarz