Prawo do nabycia mieszkania

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż cudzoziemiec będący w związku homoseksualnym z Polakiem ma tak samo silny związek z Polską jak osoba będąca w związku małżeńskim lub heteroseksualnym konkubinacie, a więc powinien mieć prawo do nabycia mieszkania.

Chilijczyk, który od kilku lat jest w związku z Polakiem i niedawno chciał kupić w Polsce mieszkanie.
Problemem było to, że znajdowało się ono na terenie przygranicznym, a zgodnie z przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w takiej sytuacji – w celu zapewnienia obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego – obcokrajowiec musi uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych.

Jednak aby to zrobić, musi wykazać swoje więzi z Polską.

Minister nie zgodził się, aby mężczyzna kupił mieszkanie i wydał decyzję odmowną. Zatem Chilijczyk zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga została jednak oddalona.
Skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożył w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jarosław Kaczyński

Adwokat, wykładowca akademicki. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracował także m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz szeroko pojętym prawem cywilnym.

Dodaj komentarz