SĄDY POWINNY POMIJAĆ PRZEPISY NIEZGODNE Z KONSTYTUCJĄ PRZY ORZEKANIU

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 Konstytucji, przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio.
Pod tym pojęciem należy więc rozumieć umożliwienie powoływania się przez sądy powszechne na przepisy Konstytucji w rozstrzyganych indywidualnych sprawach.
Art. 178 Konstytucji stanowi natomiast, iż sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz innym Ustawom.
Jak wskazuje doktryna prawa i orzecznictwo Sądu Najwyższego, przepis ten nałożył na sądy powinność stosowania Ustawy zasadniczej w sytuacji, w której danego aktu normatywnego nie można zinterpretować w sposób zgodny z Konstytucją. W takiej sytuacji, sądy powszechne zobowiązane są do bezpośredniego zastosowania Konstytucji i pominięcia sprzecznej z Konstytucją regulacji.

Jarosław Kaczyński

Adwokat, wykładowca akademicki. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracował także m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz szeroko pojętym prawem cywilnym.

Dodaj komentarz