Świadczenie przedemerytalne przysługuje także za pracę u przedsiębiorcy, który zlikwiduje działalność gospodarczą i założy kolejną.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobom, z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W myśl art. 2 ust. 1… Czytaj dalej