Ubezpieczone w KRUS

Osoby ubezpieczone w KRUS wykonujące prace m.in. na rzecz gminy lub ochotniczej straży pożarnej nie stracą prawa do rolniczego ubezpieczenia, jeśli kwota zleceń nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia.

Do Sejmu wpłynął przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 277).
Celem zmiany jest dostosowanie zasad ubezpieczenia rolników do rozwiązań obowiązujących w systemie powszechnym.

Jarosław Kaczyński

Adwokat, wykładowca akademicki. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracował także m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz szeroko pojętym prawem cywilnym.

Dodaj komentarz