USTAWA OBNIŻAJĄCA EMERYTURY FUNKCJONARIUSZOM ŁAMIE PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Przepisy wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2016 roku obniżające emerytury funkcjonariuszy służb za okres przed 1990 rokiem oraz de facto po 1990 roku łamie nie tylko szereg przepisów polskiej Konstytucji, ale również wiążące Polskę prawo międzynarodowe.
Wiele praw i wolności zagwarantowanych w konstytucji wynika również z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Jeżeli sędziowie nie będą uważali się za władnych do orzekania o zgodności z Konstytucją tych przepisów, mają obowiązek, na podstawie Traktatów Europejskich, orzekać zgodnie z prawem Unii, które stoi ponad polskimi ustawami.
Karta Praw Podstawowych chroni m.in. godność, wolność, własność oraz prawo do sądu i zabezpieczenia społecznego – wszystkie te wartości zostały złamane przez ustawę represyjną, co Sądy muszą brać pod uwagę

Jarosław Kaczyński

Adwokat, wykładowca akademicki. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracował także m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz szeroko pojętym prawem cywilnym.

Dodaj komentarz