WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH KREDYT WE FRANKACH SZWAJCARSKICH

Duża część kredytów we frankach szwajcarskich była brana w 2006 i 2007 roku. Biorąc pod uwagę obowiązujący przy takich umowach dziesięcioletni okres przedawnienia, część osób zrezygnowała z walki sądowej. Jest to błędne podejście, gdyż przedawniło się wyłącznie roszczenie o zwrot nienależnie naliczonych zbyt wysokich rat za okres sprzed ponad dziesięciu lat od dnia złożenia pozwu.
Ponadto, większość umów w CHF są to umowy nieważne, co oznacza, że bank będzie musiał zwrócić całość wpłaconych rat z tytułu kredytu do dnia dzisiejszego. Co najważniejsze , nieważność umowy kredytowej nie przedawnia się.

Jarosław Kaczyński

Adwokat, wykładowca akademicki. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracował także m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz szeroko pojętym prawem cywilnym.