ZAKŁAD EMERYTALNO – RENTOWY MSW ROZPOCZĄŁ DORĘCZANIE DECYZJI OBNIŻAJĄCYCH EMERYTURY FUNKCJONARIUSZOM

Od początku czerwca 2017 roku Zakład Emerytalno – Rentowy rozpoczął wysyłkę decyzji obniżających emerytury w trybie ustawy represyjnej. Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, osoby, które otrzymały te decyzje mogą się od nich odwołać do Sądu Okręgowego. Mają na to 30 dni od dnia otrzymania decyzji.
Rozpoczynamy składanie odwołań od decyzji w imieniu naszych Klientów

Jarosław Kaczyński

Adwokat, wykładowca akademicki. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracował także m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz szeroko pojętym prawem cywilnym.

Dodaj komentarz