POZEW PRZECIWKO SKARBOWI PAŃSTWA

Wraz z moim zespołem złożyłem do Sądu pierwszy pozew przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niedopełnieniem przez Komisję Nadzoru Finansowego swoich ustawowych obowiązków związanych z nadzorem nad spółką GetBack S.A.. Pozew ten został skierowany dla 13 osób na łączną kwotę ponad 5 milionów złotych. Obecnie zbieram grupę osób zainteresowanych kolejnym pozwem w tym temacie.

Reprezentacja Klientów w postępowaniu przeciwko podmiotom, które pośredniczyły w oferowaniu obligacje GetBack S.A.

Adwokat Jarosław Kaczyński jest autorem pozwów dla ponad 270 osób poszkodowanych w wyniku nieprawidłowego oferowania im obligacji GetBack S.A. Łączna wysokość roszczeń objętych pozwami wynosi już ponad 63 miliony złotych.

STOSOWANIE NIEUCZCIWYCH PRAKTYK RYNKOWYCH – MISSELLING

Bardzo duża liczba osób została wprowadzona w błąd przy oferowaniu im obligacji GetBack. Oferując ten produkt stosowano szereg nieuczciwych praktyk rynkowych, takich jak informowanie o bardzo krótkim czasie na podjęcie decyzji czy sugerowanie wyjątkowej ekskluzywności oferty. Złamane zostało szereg przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ale także procedur wewnętrznych.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

W celu zabezpieczenia roszczeń Klientów na wypadek niewypłacalności, występujemy z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia poprzez zajęcie rachunku bankowego Pozwanego. W ten sposób nasi klienci mogą ze spokojem oczekiwać na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd, a środki na potrzeby zaspokojenia ich roszczeń są zdeponowane na rachunku bankowym Sądu.

Napisz do nas


Najnowsze artykuły na naszym blogu

SĄDY POWINNY POMIJAĆ PRZEPISY NIEZGODNE Z KONSTYTUCJĄ PRZY ORZEKANIU

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 Konstytucji, przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio. Pod tym pojęciem należy więc rozumieć umożliwienie powoływania się przez sądy powszechne na przepisy Konstytucji w rozstrzyganych indywidualnych sprawach. Art. 178 Konstytucji stanowi natomiast, iż sędziowie w… Czytaj dalej

USTAWA OBNIŻAJĄCA EMERYTURY FUNKCJONARIUSZOM ŁAMIE PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Przepisy wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2016 roku obniżające emerytury funkcjonariuszy służb za okres przed 1990 rokiem oraz de facto po 1990 roku łamie nie tylko szereg przepisów polskiej Konstytucji, ale również wiążące Polskę prawo międzynarodowe. Wiele praw i wolności… Czytaj dalej

Pierwsze odwołania od decyzji ws. ustawy represyjnej

Dziś 4 lipca 2017 roku, składam pierwsze odwołania od decyzji obniżających emerytury oraz renty funkcjonariuszom służb. Wraz z odwołaniami składam wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie postępowania. Mam nadzieję, że Sąd przyjmie nasz dość obszerny tok rozumowania i uzna całość… Czytaj dalej

Przejdź do strony bloga