Kolejna prawomocna wygrana – Getin prawomocnie przegrywa i wypłaca środki

28 lutego 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sadu Okręgowego w Warszawie. Oznacza to prawomocne ustalenie nieważności umowy kredytu moich klientów oraz zwrot na ich rzecz wszystkich wpłaconych kwot – 171 858,84 zł oraz 90 332,43 CHF. Sąd przychylił się do zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank, ale po krótkiej wymianie pism wypłacił klientom należne im środki.
Sąd nie zgodził się również na wstrzymanie wykonalności tego orzeczenia – aktualnie wykreślamy dla klientów hipotekę z ksiąg wieczystych tej nieruchomości.
Sygnatura sprawy VI ACa 563/21

Kolejna prawomocna przegrana Getin Noble Banku w sprawie frankowej

14 marca 2022 roku moja Klientka prawomocnie wygrała z Getin Noble Bankiem.
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację banku, a w konsekwencji umowa jest już prawomocnie uznana za nieważną, a moja klientka otrzyma zwrot całości wpłaconych przez siebie rat.
Czekamy na uzasadnienie wyroku i wtedy zaczniemy proces wykreślania hipoteki.
sygnatura sprawy VI ACa 223/21

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego – umowa jednak nieważna

KOLEJNA UMOWA FRANKOWA NIEWAŻNA!
Gratuluje moim klientom, którzy jako kolejni już uwolnili się od kredytu frankowego. Tym razem przegrał bank Raiffeisen (dawny POLBANK).
Sprawa jest o tyle istotna, że bank wygrał w I instancji. Złożyliśmy w imineiyu naszych klientów apelację, któa okazała się zasadna.
Sąd Apelacyjny W Warszawie w swoim wyroku stwierdził ponad wszelka wątpliwość, że powództwo zasługuje na uwzględnienie i zasądził na rzecz Pani Jolanty i Pana Piotra łącznie wszystkie wpłacone przez nich pieniądze na poczet spłaty kredytu oraz zasądził koszty procesu.
Co istotne w tej sprawie Sąd nie zastosował również zarzutu zatrzymania podnoszonego przez Bank, więc moi Mocodawcy otrzymają całość zasądzonych kwot.
Sygn. sprawy VI ACa 499/19

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE KREDYTÓW FRANKOWYCH – CZEGO POWINNIŚMY SIĘ SPODZIEWAĆ?

17 kwietnia ma zostać podjęta uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Już teraz warto zadać sobie pytanie jakich odpowiedzi powinni spodziewać się frankowicze.
Zapraszam do lektury artykułu na ten temat mojego autorstwa:

Kolejne unieważnienie kredytu

Szanowni Państwo, chciałbym z radością poinformować, że po raz kolejny moi klienci wygrywają sprawy w sądach, a ich umowy są unieważniane. W ostatnich dniach uzyskaliśmy taki wyrok w Kielcach, a niezbyt przychylnej frankowiczom apelacji krakowskiej.

Pozwanym był bank PKO BP.

Klienci oprócz unieważnienia umowy uzyskali również zwrot wniesionych kwot tytułem tego kredytu na kwotę 310.144,00 zł

To pokazuje, że pomimo, że sprawy związane z kredytami frankowymi nadal trwają dość długo, warto podjąć walkę z bankami i uwolnić się od kredytu.

 

Sprawa była prowadzona w Sadzie Okręgowym w Kielcach, sygn akt I C 1375/19.

 

Zwrot dla klientów ponad 1,4 mln złotych i umowa kredytu frankowego nieważna

W sprawie przeze mnie prowadzonej Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził dla Klientów od Getin Noble Banku S.A. zwrot ponad 1,4 mln zł z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Sprawa dotyczyła kredytu frankowego zawartego w Getin Noble Banku.
Sąd nie miał wątpliwości, iż umowa kredytu zawartego przez moich Klientów jest nieważna.
Sygn. sprawy XXV C 1986/16

Unieważnienie umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego

Kredyty denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego posiadają szereg klauzul niedozwolonych, które powodują, iż istnieje możliwość uznania całości umów kredytowych za nieważne.

W takiej sytuacji Bank  będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kwot wpłaconych z tytułu kredytu – zwykle stanowią one od 90% do 110% wartości otrzymanego kredytu. Unieważnienie umowy będzie w tej sytuacji oznaczać, że dane osoby są w praktyce rozliczone z bankiem i otrzymały kredyt bez konieczności spłaty odsetek.

Dla każdej z osób zgłaszających się do naszej Kancelarii przygotowujemy nieodpłatną symulację przedstawiające możliwe zyski z takiego procesu.

 

Przekształcenie umowy kredytowej we franku szwajcarskim na umowę w złotówkach

Umowy kredytowe we frankach szwajcarskich zawierają klauzule niedozwolone dotyczące denominacji lub indeksacji tych umów do franka szwajcarskiego. Sady powszechne mogą usunąć te zapisy z umów kredytowych. W rezultacie takiego rozstrzygnięcia umowa będzie traktowana od chwili jej zawarcia jako umowa w złotych, natomiast oprocentowanie będzie oparte o stawkę LIBOR.

W tej sytuacji bank zobowiązany będzie do zwrotu różnicy między wpłaconą wysokością rat a ratami w rzeczywistości należnymi. Z obserwacji naszej Kancelarii wynika, iż średnio każdy z Klientów nadpłacił około 25.000 zł -30.000 zł na każde 100.000 zł zaciągniętego kredytu.

Pozyskane kwoty będzie można odzyskać od Banku w gotówce lub zażądać zaliczenia ich na poczet spłaty kapitału, co obniży wysokość salda kredytowego.

Zwrot kwot pobranych tytułem Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego

Banki w umowach kredytowych zwykle żądają wpłaty kwot tytułem Ubezpieczenia Niskiego wkładu Własnego. Klauzule nakazujące Klientom płacić te kwoty są niedozwolone.

W związku z powyższym można żądać zwrotu wszystkich wpłaconych kwot z tego tytułu

Lista banków, których umowy kredytowe można unieważnić

Prawie wszystkie banki, zawierające umowy denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego w swoich umowach posiadały niedozwolone klauzule umowne. Najczęściej występują one w umowach następujących banków:

 • BRE Bank (mBank, Multibank)
 • Bank Millenium
 • PKO BP
 • Bank Gospodarki Żywnościowej   – BGŻ  (BNP Paribas Bank Polska)
 • BPH (GE Money Bank)
 • Polbank (Raiffeisen)
 • Deutsche Bank
 • Santander Consumer Bank
 • Eurobank
 • Noble Bank (Metrobank, Getin Noble Bank)
 • ING Bank Śląski
 • Nordea (PKO BP)
 • Getin Bank (Getin Noble Bank)
 • Kredyt Bank (BZ WBK)
 • Lucas Bank (BNP Paribas Bank Polska)

Napisz do nas


Najnowsze artykuły na naszym blogu

SĄDY POWINNY POMIJAĆ PRZEPISY NIEZGODNE Z KONSTYTUCJĄ PRZY ORZEKANIU

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 Konstytucji, przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio. Pod tym pojęciem należy więc rozumieć umożliwienie powoływania się przez sądy powszechne na przepisy Konstytucji w rozstrzyganych indywidualnych sprawach. Art. 178 Konstytucji stanowi natomiast, iż sędziowie w… Czytaj dalej

USTAWA OBNIŻAJĄCA EMERYTURY FUNKCJONARIUSZOM ŁAMIE PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Przepisy wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2016 roku obniżające emerytury funkcjonariuszy służb za okres przed 1990 rokiem oraz de facto po 1990 roku łamie nie tylko szereg przepisów polskiej Konstytucji, ale również wiążące Polskę prawo międzynarodowe. Wiele praw i wolności… Czytaj dalej

Pierwsze odwołania od decyzji ws. ustawy represyjnej

Dziś 4 lipca 2017 roku, składam pierwsze odwołania od decyzji obniżających emerytury oraz renty funkcjonariuszom służb. Wraz z odwołaniami składam wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie postępowania. Mam nadzieję, że Sąd przyjmie nasz dość obszerny tok rozumowania i uzna całość… Czytaj dalej

Przejdź do strony bloga