SĄDY POWINNY POMIJAĆ PRZEPISY NIEZGODNE Z KONSTYTUCJĄ PRZY ORZEKANIU

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 Konstytucji, przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio. Pod tym pojęciem należy więc rozumieć umożliwienie powoływania się przez sądy powszechne na przepisy Konstytucji w rozstrzyganych indywidualnych sprawach. Art. 178 Konstytucji stanowi natomiast, iż sędziowie w… Czytaj dalej

USTAWA OBNIŻAJĄCA EMERYTURY FUNKCJONARIUSZOM ŁAMIE PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Przepisy wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2016 roku obniżające emerytury funkcjonariuszy służb za okres przed 1990 rokiem oraz de facto po 1990 roku łamie nie tylko szereg przepisów polskiej Konstytucji, ale również wiążące Polskę prawo międzynarodowe. Wiele praw i wolności… Czytaj dalej

Pierwsze odwołania od decyzji ws. ustawy represyjnej

Dziś 4 lipca 2017 roku, składam pierwsze odwołania od decyzji obniżających emerytury oraz renty funkcjonariuszom służb. Wraz z odwołaniami składam wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie postępowania. Mam nadzieję, że Sąd przyjmie nasz dość obszerny tok rozumowania i uzna całość… Czytaj dalej

ZAKŁAD EMERYTALNO – RENTOWY MSW ROZPOCZĄŁ DORĘCZANIE DECYZJI OBNIŻAJĄCYCH EMERYTURY FUNKCJONARIUSZOM

Od początku czerwca 2017 roku Zakład Emerytalno – Rentowy rozpoczął wysyłkę decyzji obniżających emerytury w trybie ustawy represyjnej. Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, osoby, które otrzymały te decyzje mogą się od nich odwołać do Sądu Okręgowego. Mają na to… Czytaj dalej

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI NIE ROZPATRUJE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W TRYBIE ART. 8a USTAWY REPRESYJNEJ

Do mojej kancelarii zgłaszają się kolejne osoby dotknięte ustawą obniżającą emerytury funkcjonariuszom. Ci, którzy złożyli wnioski w styczniu mieli mieć rozpatrzoną sprawę w maju, jednakże Minister już drugi raz przedłużył sobie termin na załatwienie sprawy. Po raz kolejny nie podał… Czytaj dalej

Niekonstytucyjność ustawy dezubekizacyjnej

Analizując ustawę dezubekizacyjną należy wskazać iż jest ona niekonstytucyjna w kliku aspektach. W pierwszej kolejności ustawa ta łamie zasadę trójpodziału władzy, gdyż Ustawodawca wchodzi w kompetencję Sądów powszechnych i ocenia służbę zbiorowo wszystkich funkcjonariuszy. Takie działanie łamie również konstytucyjną zasadę… Czytaj dalej

Czy pracujący na czas określony może pozwać firmę za wcześniejsze rozwiązanie umowy?

Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy pracujący na czas określony może pozwać firmę za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Sędziowie Sądu Najwyższego zajmą się sprawą, która może mieć ogromne znaczenie dla ponad 2 mln osób zatrudnionych obecnie na umowach o pracę na czas określony.… Czytaj dalej